Avgiftsbelagda intyg till Transportstyrelsen

Du kan kan behöva ett läkarutlåtande då Transportstyrelsens begär det för beslut om körkortsinnehav.

Vissa av dessa intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.

Observera att vissa intyg kräver utlåtande från specialist.

I de fall intyg inte finns prissatt nedan, gäller timtaxa. Moms med 25% ingår i alla priser om inte annat anges