En helhetssyn på min hälsa känns tryggt att göra där jag samtidigt går igenom med min läkare den hälsoundersökning jag gjort. Nu förstår jag så mycket bättre varför jag mår som jag mår när läkaren förklarat varför, vad och resultatet. 

Vår mest omfattande hälsokontroll

 • Vår utökade hälsokontroll rekommenderad för dig som är över 40 år.
 • I kontrollen ingår blodtryck, puls, längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodprover med kontroll av status, kolestorol och B-glukos, HbA1c, levervärden, njurprov, CRP och Urat
 • Urinprov för upptäcka protein, blod, bakterier, socker, keton där dessa ämnen kan vara tecken på sjukdom.
 • Hörselundersökning
 • Synundersökning.
 • Hälso- och livsstilsamtal
 • Analys inom ett par veckor som skickas skriftligen
 • Besök hos läkare för att diskutera resultatet

Hälsoformulär inför kontroll

 

 • Formulär hemskickad innan kontroll som du i lugn och ro fyller i
 • Hälsa och livsstilsfaktorer
 • Arbetsmiljö
 • Psykosocial arbetsmiljö

Sjuksköterska gör följande kontroller och provtagningar

 

 • Blodtryck och puls
 • Längd, vikt, BMI och midjemått
 • Blodprover

Analyser: Lugn&Ro LAB (PNA) och Karolinska Universitetslab

Blodprover

 

 • Blodstatus inklusive ferritin (järn)
 • Kolestorol
 • B-glukos
 • HbA1c (långtidsblodsocker)
 • Levervärden
 • Njurprov
 • CRP
 • Urat

Tas på fastande mage (4 timmar innan provtagning)

Urinprover

 

 • Protein (positivt kan vara tecken på njursjukdom)
 • Blod i urin (tecken på sjukdom i njurar, urinledare, blåsa, prostata)
 • Bakterier - urinvägsinfektion om samtidigt sveda eller förträngingar
 • Socker och ketoner - tecken på diabetes

Slutliga analyser, bedömning och uppföljning av läkaren

 • Sammanställning av hälsokontrollen skickas hem till dig.
 • Återbesök bokas till läkare för genomgång oavsett resultat
 • Vid avvikande värden här vi av oss direkt
 • Ingår alltid uppföljning och rådgivning med din läkare angående ditt hälsoprotokoll