Sjuksköterskemottagning

Välkomnar dig för

 - Vaccinationer

 - Medicinska provtagningar

 - Rådgivning

 - Hälsokontroller

 - Livstilssförbättringar

 - Hemsjukvård

Sjuksköterskemottagning

Välkomnar dig för

 - Vaccinationer

 - Medicinska provtagningar

 - Rådgivning

 - Hälsokontroller

 - Livstilssförbättringar

 - Hemsjukvård

Vaccination

Resemedicin

Vaccinationer

provtagning

Snabbanalys i eget certifierat lab eller Karolinska UniversitetsLab