WebDoktorn är registrerad hos Läkemedelsverket

Självtester kan ge värdefulla svar och kan bidra till att ställa rätt diagnos. Alla med tecken till sjukdom bör uppsöka sjukvården

Vi blir mer och mer medvetna om vår hälsa och kan enkelt läsa om symtom och sjukdomar på internet. Vi månar om vår hälsa och är vetgiriga via sökmotorer och kanske självtester. Många har gjort precis som man ska, det vill säga först kontaktat sjukvården, men upptäckt att det ibland är svårt att över huvud taget få komma till sjukvården och dessutom senare svårt att få en korrekt diagnos.

Sjukvården oroar sig för att detta ska leda till onödig oro och meningslösa besök på upptagna mottagningar. Vi tror att ju bättre denna självdiagnostik blir desto mer kan sjukvården istället avlastas. En förutsättning för detta är att patienten har ett korrekt och säkert testsvar med sig när de kommer till första besöket i vården och kan då få en snabbare och mer korrekt behandling.

Självtester har mötts av berättigad kritik från professionen, en kritik som inte ska underskattas och det är viktigt att förstå att självtester inte ersätter sjukvården, att provsvar från självtester inte är en garanti för att man är sjuk eller inte är sjuk och kan leda till onödig överdiagnostik

Vi förstår att många själv försöker undersöka varför man har problem vilket är naturligt framför allt om sjukvården är svårtillgänglig och mindre serviceinriktad. De flesta av oss inser att grunden för behandling är en korrekt diagnos och för att hitta rätt metod för att bekräfta den använder man sig av sin sjukhistoria och söker information, till exempel på apotek eller på internet. Beslutsrätten att använda dessa tester ligger naturligtvis hos dig själv, men vi vill ändå uppmana till försiktighet i din egen analys av resultaten utan att ha kontakt med sjukvården.

Bra självtester ska uppfylla kvalitetskrav som samhället ställer. CE-märkta självtester uppfyller ställda krav och är anpassade så att privatpersoner kan ta dessa själva. Samtliga självtester vi erbjuder är CE-märkta och registrerade hos Läkemedelsverket.