PSYKOLOG

Psykologen arbetar med stödjande, vägledande och behandlande samtal, information och motiverande samtal.

  • Kriser
  • Stressrelaterade sjukdomstillstånd (lätt och medelsvår)
  • Depressioner (lätt och medelsvår)
  • Ångestsyndrom (lätt och medelsvår)
  • Psykiska besvär förknippade med somatisk sjukdom
  • Åldersbetingade psykiska symtom
  • Rehabilitering – samverkan olika aktörer 
  • Okomplicerade psykosomatiska tillstånd
  • Beroendeproblematik