Övriga avgiftsfria intyg

Intyg som enligt lag eller andra föreskrifter är avgiftsfria.

  • STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING (SLL) Intyg som landstinget behöver för sin handläggning t.ex intyg för tand-vårdsstöd.
  • INTYG ENLIGT ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGSLAGEN
  • LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG (LÖF) Intyg som LÖF behöver för sin handläggning
  • LSS-INTYG
  • PSYKIATRISK TVÅNGSVÅRD (LPT) Vårdintyg för intagning när anhörig begär in intyget
  • RÄTTSMEDICINALVERKET (beslutar om ersättning till vårdgivaren) Rättspsykiatriska undersökningar i brottsmål (SOSFS 1996:15).
  • UTFÄRDANDE AV DÖDSBEVIS