Vi ordnar med de intyg eller utlåtelser du kan tänkas vara i behov av. När du är i behov av intyg så boka tid hos oss på 0176 – 190 20. Kom ihåg att vissa intyg är avgiftsbelagda eller enbart patientavgift behöver betalas. För vissa intyg tar vi en ersättning enligt gällande prislista.

Observera dock att vi ännu inte kan hantera de mest omfattande intygen och sådana som kan kräva särkilda certifikat. Vänligen ring oss för just dina önskemål så att du inte bokar på nätet i onödan.

Intyg och utlåtanden

Myndigheter, försäkringssystem har högt ställda krav på korrekta läkarintyg eller utlåtande.

Vi utfärdar läkarintyg och utlåtande för Transportstyrelsen, Försäkringskassan, Kommunen, Landstinget, Arbetsgivaren mm.

Vissa intyg är avgiftsfria och ingår som en del i landstingets vårdutbud.

Som vårdgivare och avtal med Stockholms Läns Landsting tillämpar Lugn&Ro gällande regelverk för intyg och prissättning.

Avgifter och högkostnadsskydd
Avgifterna för intyg, hälsokontroller och vaccinationer ingår inte i hög-kostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte. Även barn och ung-dom under 18 år betalar avgift enligt detta regelverk.

Avgiftsbelagda intyg

Momsplikt

Åtgärder inom sjukvården som inte främst syftar till att skydda eller vårda en person ses inte som ett led i sjukvården. Kroppsundersökningar, provtagningar eller utredningar som görs av legitimerad personal, med det huvudsakliga syftet att tillhandahålla fakta för att intyga ett sakförhållande för en tredje parts beslut är momspliktiga.

Intyg- och besöksavgift

INTYGSAVGIFT OCH BESÖKSAVGIFT tas ut i de fall patienten vid ett läkar-besök i öppenvården begär ett avgiftsbelagt intyg.
ENDAST INTYGSAVGIFT tas ut i de fall då skälet till patientens kontakt med vården är att få ett intyg.

Avgiftsnivåer/Timtaxa

Timtaxa är 250 kr plus ev. moms per påbörjad kvart.

  • INTYG A Utfärdas utifrån journalkopior eller kännedom om patienten (250 kr)
  • INTYG B Undersökning av patienten krävs för intyget (500 kr).
  • INTYG C Undersökning, tester, diagnosbedömning etc. krävs för intyget (750 kr).
  • TIMTAXA: Tillämpas då intyget inte finns specificerat under prissatta intyg samt för intyg skrivna på annat språk än Svenska (1000 kr)