Avgiftsfria intyg till kommun eller stadsdelsnämnd inom Stockholms läns landsting

Kommunen behöver i vissa fall läkarutlåtanden för sin handläggning. Nedan finns de intyg som är avgiftsfria enligt beslut i landstingsfullmäktige.

 

  • PARKERINGSTILLSTÅND
  • FÄRDTJÄNST/FÖRNYELSE AV FÄRDTJÄNST (inkl. riksfärdtjänst)
  • BOSTADSANPASSNING
  • BEHOV AV SÄRSKILT BOENDE (t. ex vid demens)
  • TILL ÖVERFÖRMYNDAREN I KOMMUNEN (intyg för god man och förvaltarskap)