Avgiftsbelagda intyg till KOMMUN

De flesta intyg till kommunen exempelvis till socialtjänsten är avgiftsbelagda. Undandtag gäller dock för intyg som enligt lag eller andra föreskrifter är avgiftsfria.
Vissa av intygen är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.

I de fall intyg inte finns prissatt nedan, gäller timtaxa.

  • FÖRSKOLA SAMT SKOLGÅNG (313 KR)  – Gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation
  • LPT-INTYG (TIMTAXA) –  Vårdintyg för psykiatrisk tvångsvård (OBS! vårdintyg är avgiftsfritt då anhörig begärt intyget)
  • LUH-INTYG (TIMTAXA) –  Sjukersättning, aktivitetsersättning eller rehabiliteringsersättning
  • LVM-INTYG (TIMTAXA) –  Vårdintyg för tvångsvård av missbrukare
  • SJUKINTYG (313 KR)