Genetiska analyser är nästa steg inom förbyggande hälsa och preventiv medicinering. 

Varje människa är unik och genom samlingen och kombinationen av olika genetiska variationer har varje individ olika nedärvda styrkor och svagheter för en god hälsa. Teknologiska framstegen gör det idag möjligt att undersöka generna och få reda på vilka hälsorisker eventuella gendefekter för med sig. Med denna vetskap kan man sedan vidta förebyggande åtgärder och i många fall förhindra uppkomsten av sjukdomar.