Försäkringskassan har högt ställda krav på korrekta intyg. 

 

Intyg som försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Vanlig patientavgift tas ut om undersökning behövs för intygets utfärdande enligt Socialförsäkringsbalken och Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2010:35). Nedan finns några exempel på intyg till Försäkringskassan.

 

  • AKTIVITETSERSÄTTNING
  • FÖRÄLDRAPENNINGS-FÖRMÅNER
  • HANDIKAPPSERSÄTTNING OCH VÅRDBIDRAG
  • INTYG FÖR TILLFÄLLIG FÖRÄLDRAPENNING (VAB)
  • LÄKARUTLÅTANDE OM HÄLSOTILLSTÅND (LUH)
  • LÄKARINTYG FÖR ANSÖ-KAN OM ADOPTION
  • NÄRSTÅENDEPENNING
  • REHABILITERINGSERSÄTTNING
  • SJUKSKRIVNING Läkarintyg FK 7263 för bedömning av rätten till sjukpenning.