På företagshälsovården utför vi olika medicinska undersökningar för din personal där vissa är lagstadgade.

  • Undersökningarna tillhör inte vårt vårduppdrag gentemot landstinget
  • Vissa undersökningar måste utföras av specialiserade läkare inom t.ex företagshälsovården.
  • Vissa undersökningar kan föranleda ytterligare underökningar/analyser hos den specialiserade vården och ingår då inte i fastställda priser presenterade här.
  • Om en undersökning föranleder till fynd eller ytterligare utredning som ingår i det offentliga uppdraget överförs uppdraget till densamma.

Nedan presenteras ett urval av dessa intyg/undersökningar vi kan erbjuda. Det verkliga utbudet är större än vad vi hunnit med att presentera här. Vänligen ring oss så berättar vi mer.