Lugn&Ro

Som en del av kundvalet och det fria vårdvalet i Norrtälje och Täby kommun praktiserar och utvecklar vi framtidens vård och omsorg.

Lugn&Ro

Som en del av kundvalet och det fria vårdvalet i Norrtälje och Täby kommun praktiserar och utvecklar vi framtidens vård och omsorg.

Vi är en utförare med korta och snabba beslutsvägar och har lång erfarenhet inom vård och omsorg omfattande avancerad specialistvård till hemtjänsten.

Vi är med och utvecklar effektiva och patientsäkra vårdkedjor i en miljö av valfrihetsreformer och egenmakt vilka är viktiga och utmanande centrala delar av den framtida patientfokuserade vården och omsorgen.

Vi är idag över 60 medarbetare med läkare, sjuksköterskor, paramedicinare, undersköterskor och vårdbiträden. Ett starkt team som älskar att jobba med människor.

Vårdcentral i Norrtälje Centrum

Lugn&Ro är en del av det fria vårdvalet i Norrtälje. Vi har startat den första och enda vårdcentralen  i Norrtälje Centrum där vi erbjuder allt från utredning och behandling av läkare och medicinska provtagningar till vaccinationer och hälsokontroller. Vi erbjuder Direktvård med drop in, focusområden för unga, mitt i livet och seniorer där tjänsterna  har olika innehåll. I botten finns alltid Lugn&Ro Husläkaren.

En trygg och säker vård och omsorg baseras på att den fungerar bra hela vägen, från utskrivning från sjukhuset eller via ordinering från din husläkare till hemsjukvården och omsorgen. Genom bra samarbeten med alla vårdgrannar uppfyller vi detta.

Vi vill inte stanna här och utvecklar därför gränsöverskridande lösningar för den framtida omsorgen och sjukvården.

 

Varför har vi valt namnet Lugn&Ro

Först funderade vi länge och väl på ett passande namn som symboliserar vår målgrupp  när vi startade och olika varianter av ”senior” och ”äldre” blev då föreslagna val men speglade inte verksamhetens ambitioner och mål.

När vi istället funderade på vad de äldre och för den delen alla i behov av vård och omsorg oftast önskar så är det tillgänglighettrygghet och önskan att bli hörd och sedd, vilket ger lugn och ro i vardagen och namnet föddes helt naturligt.

Lugn&Ro vill alla ha i sin vardag oavsett hur aktiv man är eller har varit. För att uppnå detta, när man behöver stöd i sin vardag, måste personalen ha ett naturligt engagemang och kunnande inom vård och omsorgen.

Därav ”hjärtat” och ”vårdkorset” i vår logotyp.

Att ha engagemang genom att lyssna på dina behov och din historia är en central del i vår verksamhet.

Lugn&Ro uppnår detta genom att arbeta i små team där du som behöver vård tas om hand eller du som har fått bistånd  kan vara helt säker på att du väl känner de personer som kommer till dig.

Även som ung eller mitt i livet vill man ha lugn och ro så därför utvecklar vi focuskoncepten Lugn&Ro UNG och Lugn&Ro Mitt i Livet där vi fokuserar på just dina behov var du nu än befinner dig livet.

Äldreomsorg i Täby och Norrtälje

 

Lugn&Ro är en del av Kundvalet i Norrtälje och i Täby. Vi har fått förtroendet att även bedriva Hemsjukvård och Hemrehabilitering i Norrtälje Kommun.

Vår ledning och personal har en lång och gedigen erfarenhet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Tillsammans med dig skapar vi en god omsorg så att du känner dig trygg och får vardagen att fungera.

Du får en egen kontaktperson som arbetar nära dig och har ansvaret för att ditt biståndsbeslut genomförs på bästa sätt i praktiken. Ofta förändras behoven med tiden och kontaktpersonen kommer att bistå dig på olika sätt för att förbättra din omsorg. Vad som framförallt utmärker oss är att vi arbetar i mycket små team så du känner igen den personalen som kommer till dig.

Vår utgångspunkt är att vårt team tillsammans med dig kommer att utforma och genomföra en omsorg som bygger på respekt för ditt självbestämmande och dina önskemål.

Vi har kontor i Norrtälje centrum, Hallstavik och Rimbo men vår personal och våra  kunder finns över hela Norrtälje och Täby Kommun.

Service – Hushållsnära tjänster

Vi är en leverantör av hushållsnära tjänster och omsorgstjänster för familjer, äldre och företag i Stockholms län och Uppland.

Lugn&Ro förstår vikten av att få vardagspusslet att gå ihop och erbjuder därför en rad tjänster som underlättar vardagen så att du i Lugn och Ro kan fokusera på din familj och arbete.