I bland kan du som patient uppleva att du behöver ta specifika medicinska prover som t.ex din aktuella läkaren har bedömt inte är medicinskt motiverade eller du har på annat sätt upplevt att dessa prover måste tas. Då erbjuder vi möjligheten att ta vissa prover.

Detta gäller provtagningar som inte är medicinskt intiterade och därför heller inte är subventionerade.

För provtagningar finns inget momskrav.

Priserna nedan gäller för själva provtagningen och sedan tillkommer analyskostnaden från laboratoriumet som varierar beroende på vilket prov som tas. Variationen är hög från några tior för de abolsut enklaste proven till upp till en tusenlapp för mycket avancerade analyser. 

Ring oss om priset för just de prover du önskar ta.