Diverse avgiftsbelagda intyg

Du kan iblandbehöva läkarintyg för olika ändamål. Några av dessa intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.

OBS! Några av nedan angivna intyg kan endast utfärdas av vissa specialistkliniker. Ring och fråga oss om råd.
I de fall intyg inte finns prissatt nedan, gäller timtaxa.
Moms med 25% ingår i alla priser om inte annat anges

 • ADOPTION (ej moms)
  – Utlåtande om adoptivförälder (exkl. hälsoundersökning) 750 KR
  – Utlåtande om adoptivbarn 750 KR
  – Förnyelse av intyg för adoption 500 KR
 • AUDIOGRAM 938 KR
 • AU-PAIR, FÖR UTLANDSARBETE 938 KR
 • BEHANDLINGSHJÄLPMEDEL OCH LÄKEMEDEL 313 KR Intyg om innehav inför resa
 • BILBÄLTE (exkl. undersökning) 313 KR Intyg för befrielse att använda
 • BLODGRUPPERINGSUNDERSÖKNING 313 KR
 • BOXARE/BROTTARE 938 KR
 • DYKARCERTIFIKAT (exkl. lungröntgen)
  – Enbart undersökning 625 KR – Undersökning samt EKG 1250 KR
 • EKG (i samband med intyg)
  – Vilo-EKG 625 KR – Arbets-EKG 938 KR
 • EMIGRATION 938 KR
 • FALLSKÄRMSHOPPNING 938 KR
 • FLYGCERTIFIKAT PROTOKOLL C1 625 KR (exkl. tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
 • FLYGCERTIFIKAT, PER PROTOKOLL 938 KR (exkl. tillkommande kostnadskrävande undersökningar)
 • FRISKLUNGA 313 KR
 • FUNKTIONSHINDER 625 KR (Intyg till annan än till FK, arbetsförmedling och socialtjänst)
 • FÄRGSINNEINTYG 313 KR
 • FÖRSVARSMAKTEN OCH REKRYTERINGSMYNDIGHET (Intyg som enskild begär) – Exkl. undersökning 313 KR – Inkl. undersökning 625 KR
 • HANDIKAPPFORDON (exkl. undersökning) 313 KR
 • RESEÅTERBUD 313 KR
 • SJÖFOLK 938 KR
 • UTLANDSARBETE ELLER UTLANDSSTUDIER 938 KR
 • UTBILDNINGSSÖKANDE 625 KR
 • VISUM (exkl. provtagning) 313 KR