Benskörhet (Osteoporos)

Sjukdomen gör att fastheten i benstommen minskar och benmassan och strukturen allmänt bryts ned.

Med tilltagande ålder ökar risken för benbrott och frakturer. De flesta benbrotten rör höfter, underarmar och ryggraden.

Vid normal utveckling byggs benstommen upp från barndomen och uppnår sin maximala styrka ungefär vid 30-års åldern. Med tilltagande ålder avtar så småningom benmassan, som leder till något bräckligare ben.

Om däremot generna är defekta, som har till uppgift att bygga upp benstommen, kan dessa inte fullgöra sin uppgift. Detta leder med tilltagande ålder till större minskning av benmassan och benskörhet.

Genetisk baserat handlingsprogram innehåller:

  • Genetisk utvärdering av medfödd risk för osteoporos
  • Analys av de relevanta genetiska variationerna
  • Bedömning av kalciumupptagningsförmåga ur kosten
  • Anpassad kost och vårdprogram för osteoporos
  • Effektivitetsbedömning av diverse behandlingar (Bisfosfat, Raloxifen, Alendronat, hormoner)
  • Analys av 12+ genvariationer som påverkar effekten av 18+ relevanta mediciner
  • Större behandlingsframgång med anpassad terapi
  • Vårdprogram under läkares ledning