Avgiftsbelagda intyg till Arbetsgivare

Arbetsgivaren kan i vissa fall kräva in läkarintyg av anställd personal. Några av dessa intyg är prissatta och beslutade i landstingsfullmäktige.
I de fall intyg inte finns prissatt nedan, gäller timtaxa.